Biwe AB

Biwe AB är ett gotländskt företag som huvudsakligen bedriver fastighetsförvaltning genom intressebolag. För närvarande förvaltas fastigheterna Visby Cypressen 10 samt Visby Cypressen 13, belägna på Färjeleden 7 respektive Cypressgatan 4 i södra Visby samt fastigheten Väduren 6 på Herkulesvägen 5 i norra Visby.